Analýza finančních trhůAnalýza finančních trhů

Cílem výzkumu bylo analyzovat současné trendy na finančních trzích a predikovat jejich budoucí v...

Více informací o Analýza finančních trhů
Detekce anomáliíDetekce anomálií

Cílem našeho výzkumu bylo vyhledávání nepravidelností v chování odběratelů elektrické energie za...

Více informací o Detekce anomálií
Rozpoznávání obličejeRozpoznávání obličeje

Při detekci a rozpoznávání obličeje lze vycházet z několika přístupů, přičemž každý z nich přiná...

Více informací o Rozpoznávání obličeje
Segmentace obrazuSegmentace obrazu

Cílem výzkumu založeném na segmentaci obrazu bylo zhodnotit, jak se vyvíjela zastavěnost a osídl...

Více informací o Segmentace obrazu