Our Ventures

Companies or products we've built ourselves or developed together with a partner

Learn more
Kapnetix logo

AI to make motion capture (MoCap) faster and more accurate

We help animation teams create the gaming experiences we love.
Our AI tools help them gain more time for creativity by automating tasks like motion capture cleanup.

USA
Location
100%
Ownership
$90,000
Bootstrapped
2022
Launched
Visit the site
intelligent back office project logo
[CZE] Projekt INTELIGENTNÍ BACK OFFICE je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vyvinout unikátní systém, který bude jedinečný především svou komplexností pokročilých funkcionalit a využitím umělé inteligence pro automatickou evidenci faktur, automatizované platby faktur s propojením na platební brány bank, zaevidování údajů z faktur s využitím rozpoznání textu z dokumentu, tvorbu automatických reportů a jejich zasílání pověřeným osobám, a také zajištěním vysoké bezpečnosti celého systému. Bude se jednat o vysoce efektivní automatizovaný software pro zpracování finančních dokumentů připravený v souladu s nejnovějšími technickými i procesními trendy z oblasti financí a digitalizace, který se dokáže jednoduše sladit s různými koncovými zařízeními a systémy různých výrobců.

[ENG] The INTELLIGENT BACK OFFICE project is co-financed by the European Union.

The project aims to develop an easy-to-use system, which will be unique mainly due to its complexity of advanced functionalities and the use of artificial intelligence for automatic invoice registration, automated invoice payments with connection to bank payment gateways, registration of invoice data using text recognition from the document, creation of automatic reports and their sending to authorized persons, as well as ensuring high security of the entire system. It will be a highly efficient automated software for financial document processing, using the latest technology and process trends in the field of finance and digitalization, which can be easily aligned with various end devices and systems from different manufacturers.

EU flag and financing body
CZE
Location
3
Partners
2021
Start
2023
Exp. launch
Visit the site