Zpracování reportů z několika hodin na několik sekund

Urychlili jsme generování reportů a proškolili přibližně 30 lidí v Tatra bance
22

Let zpracovaných transakčních dat

3600

Zrychlení dotazů z 10 hodin na 10 sekund

42

Počet proškolených zaměstnanců Tatra Banky

Bezpečnost dat na prvním místě

Zpracovávat data pro banku podléhá několika zásadním požadavkům: Obrovský důraz je kladen na zabezpečení dat, jelikož banky pracují s daty, která jsou velice citlivá. My si toho jsme vědomi, proto jsme při budování řešení pro Tatra banku věnovali kapitole bezpečnosti 70 % z celkového času. Systém, který jsme společně s Tatra bankou postavili, pracuje s historií toku peněz za více než 20 let. Z tohoto důvodu jsme nastavili nejvyšší úroveň zabezpečení, která byla v rámci prostředí Cloudera možná.

Spolupráce s technologicky zdatným týmem

Tatra banka se rozhodla pro změnu systému, protože jejich regulátor kladl nové požadavky na uložení a dostupnost informací vycházejících z transakčních dat. To znamená držet v databázi data z transakcí za téměř 22 let. Jejich stávající databáze pro takto veliké množství dat nebyla vhodná, a to hlavně z ekonomických důvodů. Tatra banka je jedna z bank, která zaměstnává technologicky velmi zdatné specialisty, kteří sledují trendy a ví, co se děje v oboru. Implementace nového systému proto probíhala při společné diskuzi.

Společně s Tatra bankou jsme vybudovali plně zabezpečený systém zpracovávající transakční historii delší než 20 let.

Školení pro tým klienta

Klient si zvolil technologie z Hadoop ekosystému, který velice dobře známe. Jako jedni z mála zkušených dodavatelů těchto řešení na našem trhu jsme byli pozváni ke spolupráci. Na setkání jsme vysvětlili naši filozofii a přístup při výstavbě těchto systémů. Přesvědčili jsme také kolegy z Tatra banky k některým změnám v architektuře dat, které jim do budoucna umožní větší flexibilitu. Systém jsme zaváděli formou mentoringu, kdy jsme učili přímo klienta, jak vše nainstalovat a nakonfigurovat. Celkem jsme v rámci projektu proškolili 42 osob.

„Školení pro Tatra banku se velice vydařilo. Pochválit musím především datový a IT tým klienta, který se v oboru vyzná, proto byla radost je školit.“ Johnson Darkwah

Z několika hodin na pár vteřin

Nové řešení jsme propojili s existujícím reportingem, tudíž odběratelé reportů prakticky nepocítili změnu co se týče formátu. Nyní je část reportů podstatně rychlejší.

„Při části reportů, které jsme migrovali z Oracle DWH na Apache Impala, evidujeme zrychlení ve vykonání dotazů z původních několika minut na pár vteřin, což zlepšuje user experience,“ sděluje Filip Pafčo z Tatra banky.

„Avšak při ad hoc reportech, kde je potřeba provést analýzu nad velkou historií dat, může být zrychlení podle složitosti dotazu z několika hodin nad Oracle DWH na několik sekund, případně minut, nad Apache Impala,“ doplňuje Jana Šipická.

Zvýšení rychlosti tak umožnilo vyšší produktivitu otevřelo nové možnosti analýzy a práce s daty.

Profil klienta

Tatra banka

Tatra banka is a commercial bank in Slovakia that proudly positions itself as the leader in innovations and regularly offers clients new useful products that make their lives easier.

Sídlo

Bratislava, SK

Průmysl

Financial services

Spolupráce od

1.7.2020

Chcete se do tohoto případu ponořit hlouběji?

Zeptejte se nás

Další případovky