Reset datové infrastruktury v Zoot

Vytvořili jsme funkční, levnější a přehlednější datovou strukturu založenou na nové logice.
50%

Snížení nákladů

98%

Méně datových objektů

1UP

O level lepší porozumění datům

Složitost datové struktury byla nákladná a neudržitelná

Do společnosti Zoot jsme vstoupili v době, kdy procházela procesem transformace. Společnost měla nového majitele, který změnil způsob fungování společnosti. Chyběl jim zkušený datový tým a provozovali systém se sedmiletou historií. Nastavení ztěžovalo provádění provozních změn, což vyvolalo potřebu revidovat a přehodnotit technologii, kterou používali. Dalším kritickým bodem bylo, že společnost vynakládala zbytečně mnoho peněz na samotnou technologii. Byli jsme požádáni, abychom jim pomohli objevit lepší způsob správy dat.

Náš datový specialista důkladně analyzoval stávající strukturu dat a dospěl k závěru, že je příliš komplikovaná, neodpovídá potřebám uživatelů a hlavně stojí příliš mnoho peněz na provoz. Stali jsme se součástí nově vytvořeného datového týmu ve společnosti Zoot, kde jsme začali hledat způsoby, jak tato data lépe spravovat. Po společné diskusi jsme se rozhodli, že bude lepší vytvořit novou datovou strukturu založenou na tom, jak společnost skutečně funguje.

Systematický pohled a budovat novou logiku

Naprosto chápeme, že v každodenním provozu není čas udělat krok zpět a přemýšlet o systému jako celku. Zde jsme měli velkou výhodu. Jako externí firma jsme nebyli ovlivněni interními procesy a mohli jsme se na celou věc podívat systematicky.

Na začátku jsme si jednoduše položili otázku: Co potřebuji vidět a vědět, když provozuji e-shop? S touto logikou jsme ve spolupráci se Zootem vybudovali různé datové zdroje: sklady, prodejny atd.

Nižší náklady a snadný přístup k datům

A výsledek? Zoot nyní používá stejnou technologii, ale jeho výdaje klesly zhruba na polovinu původní částky. Data se neduplikují, zmizely zbytečné kopie a systém má novou strukturu dat, která je přehledná a srozumitelná. Klient má k dispozici reporting a snadný přístup k datům, která potřebuje. Zaměstnanci jsou tak méně závislí na datovém týmu.

A co je ještě důležitější, uživatelé pracují s jediným zdrojem dat, kterému mohou důvěřovat.

Chcete zjednodušit svou datovou infrastrukturu a zároveň ji zlevnit? Stačí se s námi spojit.

Profil klienta

Zoot

Zoot.cz, a brand under Digital People, is a well-known large Czech online store with clothing and accessories.

Sídlo

Prague, CZ

Průmysl

e-commerce

Spolupráce od

1.1.2021

Chcete se do tohoto případu ponořit hlouběji?

Zeptejte se nás

Další případovky